To listen you must install Flash Player.

Saturday, 8 June 2013


25.How do I manage my digital reputation?

As you start to create and upload content online, take a moment to think about what you’re sharing and its impact on others. What you post and the content you upload will represent your online self. This is also known as your digital reputation. Don’t forget the invisible audience – those who might be able to see your content or reshare it without your knowledge. Rule of thumb: if you don’t want your grandmother to see it, don’t post it.

Make sure to visit your privacy and security settings on social networking platforms like Google+. Google offers several tools for you to manage your settings.

25. എന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്രശസ്‌തി ഞാൻ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും?

നിങ്ങൾ ഉള്ളടക്ക ഓണലൈൻ സൃഷ്‌ടിക്കാനും അപ്‌ലോഡുചെയ്യാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതെന്നും അത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെപോസ്‌റ്റും അപ്‌ലോഡുചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കവും ഓൺലൈനിൽ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രശസ്‌തി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു. അദൃശ്യമായ കാണികളെ മറക്കരുത് - നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതിനോ അനുമതിയില്ലാതെ അത് വീണ്ടും പങ്കിടുന്നതിനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. സാമാന്യ തത്ത്വം: നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് പോസ്റ്റുചെയ്യരുത്.
Google+ പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ നെ‌റ്റ്‌വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് Google നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

0 comments:

Post a Comment